Philodromus spp. – Ślizguny

Philodromidae – Ślizgunowate
Dość jednolicie ubarwione, grzbietobrzusznie spłaszczone pająki. Przednie nogi nie są wyraźnie dłuższe od tylnych. Nie konstruują sieci łownych, lecz aktywnie polują. Samice strzegą kokonu jajowego.
W Polsce 17 gatunków.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Prawdopodobnie Philodromus aureolus – Identyfikacja Robert Rozwałka   Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Prawdopodobnie Philodromus collinus – Identyfikacja R.Rozwałka   Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Philodromus aureolus group – identyfikacja Robert Rozwałka    Fot. Marek Wyszomirski

Philodromus species

Łódź – Ze złowionym gryzkiem Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Wiele gatunków pospolitych ( np. Philodromus aureolus, Philodromus margaritatus )
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, zadrzewienia, łąki, ogrody…Chętnie przesiadują na liściach drzew i krzewów
  3. Wymiary. Długość ciała 3-10 mm; samice przeciętnie większe od samców
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Występują w całej Polsce
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które polują aktywnie, bądź z zasadzki
  7. Podobne. Poszczególne gatunki bardzo podobne, identyfikacja na podstawie fotografii często niemożliwa
Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Philodromus z grupy gatunkowej P.aureolus – identyfikacja Robert Rozwałka    Fot. Marek Wyszomirski

Ph. albidus

Las wiączyński 11.06.2016 Philodromus albidus ♀ – Identyfikacja Robert Rozwałka

Ph. cespitum male

Las wiączyński 11.06.2016 Philodromus cespitum ( najprawdopodobniej ) ♂  – Identyfikacja Robert Rozwałka

Piła 12.08.2017 Philodromus fuscomarginatus Fot. Bartosz Sołtysiak

Modlica 06.06.2014

Modlica 06.06.2014

Widzew 19.06.2014 Samica strzegąca złoża jaj

Widzew 19.06.2014 ♀ strzegąca złoża jaj

Park Poniatowskiego 22.05.2011

Park Poniatowskiego 22.05.2011

Las wiączyński 04.03.2017 Młodzik

Widzew 07.05.2011 Ze złowionym samcem Bibio lanigerus

Widzew 07.05.2011 Ze złowionym samcem Bibio lanigerus

Las wiączyński 12.06.2012 Ze złowioną ścierwicą Sarcophaga sp.

Las wiączyński 12.06.2012 Ze złowioną ścierwicą Sarcophaga sp.

4 thoughts on “Philodromus spp. – Ślizguny

Leave a Reply to avidal Cancel reply