Pholcus opilionoides – Nasosznik drobny

Pholcidae – Nasosznikowate
Długonogi, szarożółty pająk sieciowy. Ciało przezroczyste, żółtoszarawe. Na karapaksie ciemna, w zarysie prostokątna, wydłużona plama. Odwłok samicy cylindryczny, samca o regularniejszym, owalnym kształcie. Samica opiekuje się złożem jaj i wyklutymi pajączkami.

Pholcus

Wiedeń 16.06.2018 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Pholcus.

Wiedeń 16.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Ph. opilionoides

Wiedeń 16.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

P.opilionoides

Wiedeń 16.06.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Nierzadki, z racji nocnej aktywności niezbyt często obserwowany
  2. Biotop. Budynki gospodarcze i mieszkalne; nieco rzadziej lasy ( dziuple ), skalne zbocza, kamieniołomy… W naturalnych biotopach chętnie skrywa się pod dużymi kamieniami ( obserwacje własne )
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm ( bez nóg ); obie płci mniej więcej tej samej wielkości
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Austria, Polska ( łódzkie ). W Polsce szeroko rozmieszczony, obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Mimo niegroźnego wyglądu łowi inne, często znacznie masywniejsze pająki oraz owady
  7. Podobne. Przeciętnie większy Pholcus phalangioides i Pholcus alticeps różnią się okrągławą w zarysie plamką na głowotułowiu
  8. Uwagi. Autorem wiedeńskiej obserwacji jest Adrian Atamańczuk
  9. P.opilionoides w bazie BioMap
P.opilionoides

Łódź – BRUS 08.08.2019 ♂

Łódź – BRUS 21.04.2020 ♂

Leave a Reply