Sclerosomatidae

Rodzina kosarzy obejmująca 10 krajowych gatunków zgrupowanych w 3 podrodzinach i 4 rodzajach (Gyas, Leiobunum, Nelima, Astrobunus). Samce zwykle jaskrawiej ubarwione od samic; odwłok samic owalny, odwłok samców niemal okrągły.
Przy opisach gatunków korzystałem z monografii Roberta Rozwałki zatytułowanej Kosarze (Opiliones) Polski.

Gyas titanus
 Leiobunum blackwalli – Łabuń
L. gracile Leiobunum gracile – Łabuń ciemny
 Leiobunum limbatum – Łabuń długonogi
 Leiobunum rotundum – Łabuń
 Nelima sempronii