Sclerosomatidae

Rodzina kosarzy obejmująca 10 krajowych gatunków zgrupowanych w 3 podrodzinach i 4 rodzajach ( Gyas, Leiobunum, Nelima, Astrobunus ). Samce zwykle jaskrawiej ubarwione od samic; odwłok samic owalny, odwłok samców niemal okrągły.
Przy opisach gatunków korzystałem z monografii Roberta Rozwałki zatytułowanej Kosarze ( Opiliones ) Polski.

 Leiobunum blackwalli – Łabuń
 Leiobunum gracile – Łabuń ciemny
 Leiobunum limbatum – Łabuń długonogi
 Leiobunum rotundum – Łabuń
 Nelima sempronii