Nelima sempronii

Sclerosomatidae
Ubarwienie ciała jasnobrunatne; często żółtobrunatne z licznymi srebrzystymi plamkami. 5 tergit odwłoka żółtawy, silnie kontrastujący z ciemną, tylną krawędzią tergitu 4-ego. Odwłok samicy z wyraźnym, jasnym pasem podłużnym. U samca widoczne wyraźne wcięcie na granicy głowotułowia i odwłoka. Nogi tej samej barwy co reszta ciała, nieco ciemniejsze u samców.

Nelima

Łódź 02.10.2017 Fot. Jacek Nowak

N.sampronii

Łódź 02.10.2017

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie szeroko rozmieszczony i regularnie obserwowany
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, nasłonecznione skarpy i zbocza, wąwozy, ugory i inne, ciepłe tereny otwarte oraz środowiska synantropijne. Najchętniej przebywa na podłożu, choć niekiedy wspina się nisko na pnie drzew, murki i ściany
  3. Wymiary. Samica 5-6.2 mm. Samiec 3-3.9 mm (nie licząc nóg)
  4. Aktywność. Sierpień – listopad. Osobniki młodociane od kwietnia do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Żywe i martwe ślimaki, pajęczaki
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju (w Polsce jeszcze 2) brak jasnego pasa środkowego na odwłoku samicy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak

avidal

Leave a Reply