Calvia pupa.

Poznań – osiedle Sobieskiego 17.07.2010 godz. 10.30 Poczwarka znaleziona na Tilia cordata

Leave a Reply