Cerambycidae album

A B C D E G H J L M N O P R S T X GATUNKI OBCE

PRZEŁĄCZ NA KLASYCZNĄ LISTĘ


Deilus fugax – Sudliś żarnowcowy

Hiszpania – Granada 07.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 07.05.2018 Fot. Simon Oliver


Dinoptera collaris – Rozpylak topolowy

D.collaris

Murawy Dobromierskie 11.06.2018

Las wiączyński 01.06.2020

D collaris

Sine Wiry 25.06.2015

Bystre 23.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015

Bereżki 28.05.2014

Bereżki 28.05.2014

Bereżki 28.05.2014

Bereżki 28.05.2014


Dorcadion fulvum – Taraniec płowy

Serbia – maj 2005 Fot. Adam Woźniak

Węgry 01.05.2010 Fot. Jarosław Bury


Dorcadion holosericeum – Taraniec jedwabisty

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak


Dorcadion scopolii – Taraniec paskowany

Góry Pieprzowe 14.05.2017 Fot. Kamil Stajniak

Dor scopolii

Stradów 20.05.2019

Dor.scopoliii

Stradów 20.05.2019

D.scopolii

Stradów 20.05.2019

D scopolii

Stradów 20.05.2019

A B C D E G H J L M N O P R S T X GATUNKI OBCE

PRZEŁĄCZ NA KLASYCZNĄ LISTĘ