Calosoma sycophanta – Tęcznik liszkarz

Carabidae – Biegaczowate
Ciało masywne. Przedplecze o silnie zaokrąglonych bocznych krawędziach, intensywnie niebieskie, lub rzadziej niebieskoczarne. Pokrywy szmaragdowozielone z miedzianozłocistym, metalicznym połyskiem, dostrzegalnym zwłaszcza na bokach pokryw. Nogi i czułki czarne. Doskonale lata.

R.sycophanta

Armenia 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Aktualnie zdecydowanie rzadki i nieliczny, sporadycznie obserwowany NT
  2. Biotop. Lasy i ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała 18-35 mm, przeciętnie 22-30 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Aktywny nocą i za dnia. Zimuje imago. Długość życia imago 2-3 (4) lata
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce na całym obszarze na terenach leśnych
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne; najchętniej pożerają gąsienice motyli. Są bardzo żarłoczne. W poszukiwaniu pokarmu sprawnie i szybko biegają po drzewach i krzewach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. C.sycophanta w bazie BioMap

Rodzaj Calosoma - Tęcznik


avidal

Leave a Reply