Carabus transsylvanicus – Biegacz transylwański

Carabidae – Biegaczowate
Poprzednio w randze podgatunku, jako Carabus sylvestris ssp.transsylvanicus. Głowa, przedplecze i pokrywy niemal zawsze metalicznie zielone, zwykle z miedziany połyskiem. Na każdej z pokryw 3 rzędy dołków. Uda czarne. Pierwszy człon czułków czarny.

C.sylvestris transsylvanicus

Czerwone Wierchy 10.07.2010 Fot. Paweł Niemiec

  1. Liczebność. Bardzo lokalny, wysokogórski endemit Karpat. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Piętro kosodrzewiny, hale wysokogórskie, nie schodzi poniżej 1500 metrów n.p.m.
  3. Wymiary. Długość ciała 15-25 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, z apogeum pojawu w czerwcu i lipcu. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Tatry Zachodnie
  6. Pokarm. Bezkręgowce. Chętnie poluje na inne chrząszcze – jego łupem regularnie padają min. Calathus metallicus,  Pterostichus foveolatus i opuchlaki z rodzaju Otiorhynchus
  7. Podobne. Przede wszystkim Carabus sylvestris, u którego zielony połysk nie zawsze jest obecny i który zasiedla zwykle niższe pietra roślinności
  8. Uwagi. Znanym parazytoidem gatunku jest Phaenoserphus dubiosus (Proctotrupidae)
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Paweł Niemiec
  10. C.transsylvanicus w bazie BioMap

Leave a Reply