Clivina collaris – Stromka brązowa

Carabidae – Biegaczowat
Ciało stosunkowo płaskie, silnie przewężone przed odwłokiem, matowe. Pokrywy i charakterystycznie ukształtowane przedplecze są jednolicie czarnobrązowe lub czerwonobrązowe; pomarańczowobrązowe pokrywy są wyraźnie jaśniejsze od przedplecza.

Austria 30.04.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Łąki, agrocenozy, skraje lasów, doliny rzeczne i inne tereny otwarte o wilgotnej, pokrytej roślinnością glebie
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnego lata. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce liczniejsza na południu
  6. Pokarm. Semizoofag – drobne bezkręgowce oraz wschodzące pędy i inne fragmenty roślin
  7. Podobne. U przeciętnie większej Clivina fossor pokrywy nie są ewidentnie jaśniejsze od przedplecza. U gatunków z rodzaju Dyschirius wierzch ciała jest wyraźnie lśniący
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.fossor w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply