Pterostichus melas – Szykoń

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, lśniące. Przedplecze sercowate z dwiema parami podłużnych wgnieceń przy tylnej krawędzi. Pokrywy wzdlużnie żeberkowane. Uda czarne. Golenie czarne lub brązowe. Początkowe człony czułków czarne, kolejne brunatne.

Pustynia Błędowska 25.07.2021 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany. Wykazywany z karpackich terenów górskich i podgórskich oraz z Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
  2. Biotop. Łąki, pola i pastwiska; rzadziej lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 14-19 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne czarne szykonie róznią sie rzeźbą przedplecza oraz ubarwieniem nóg i czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. P.melas w bazie BioMap

Rodzaj Pterostichus


avidal

Leave a Reply