Thalassophilus longicornis – Łaszak długorogi

Carabidae – Biegaczowate
Ciało zauważalnie spłaszczone. Głowa brunatnoczarna, lśniąca. Przedplecze o sercowatym kształcie, brunatnoczarne. Pokrywy żółtobrązowe, o niemal równoległych bocznych krawędziach. Nogi i uderzająco długie są żółtobrązowe.

Albania 29.04.2017 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany, co przynajmniej częściowo wynika ze skrytego trybu życia – dzień spędza zwykle zagrzebany w mule
  2. Biotop. Głównie gliniaste brzegi rzek i strumieni, rzadziej zbiorników stacjonarnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3,5-4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Nikle rozmiary, preferowany biotop, długie czułki oraz szczegóły ubarwienia ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.longicornis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply