Grammoptera abdominalis – Kruszynka dębowa

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne. Nogi dwubarwne. Pierwszy, nasadowy człon czułków czarny, pozostałe z reguły także.

G.abdominalis

Warszawa 13 IV 2016 ♀ obok otworu wylotowego – osobnik pozyskany drogą hodowli z poczwarki z dębu znalezionej 5 kwietnia 2016 roku Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Nierzadka, lecz obserwowana okazjonalnie ze względu na behawior
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany; odwiedza kwiaty. Zwykle przebywa w koronach drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Pyłek; chętnie z kwiatów głogu. Larwy żerują w gałązkach dębowych
  7. Podobne. Pozostałe dwie krajowe kruszynki – u G.ruficornis nasadowy człon czułków jest pomarańczowy, a Grammoptera ustulata ma jednobarwne nogi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak – imago zostało wyhodowane ze znalezionej w gałązce dębowej poczwarki
  9. G.abdominalis w bazie BioMap

Rodzaj Grammoptera - Kruszynka


avidal

Leave a Reply