Molorchus marmottani – Kurtek kusy

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało delikatne. Przedplecze grubo i gęsto punktowane – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Pokrywy silnie skrócone, krótsze od przedplecza. Uda zgrubiałe. 3 człon czułków tej samej długości, co pierwszy, lub od niego krótszy.

M. marmottani

Ostoja Przemęcka – hodowla z gałązki sosny: 05.04.2014-22.04.2014 (imago) ♂  Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zwykle pozyskiwany droga hodowli – imagines w naturze obserwowane bardzo rzadko
  2. Biotop. Lasy z udziałem drzew iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Wykazywany z rozproszonych stanowisk – Puszcza Kozienicka, Puszcza Stromiecka, Rogów, okolice Warszawy…
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w gałązkach sosen i świerków; być może innych jeszcze drzew iglastych
  7. Podobne. Przede wszystkim Molorchus minor, u którego przedplecze jest bardzo słabo i rzadko punktowane, a 3 człon czułków wyraźnie dłuższy od pierwszego. Podobne są także Molorchus umbellatarum i Molorchus kiesenwetteri
  8. Uwagi. Hodowle przeprowadził i imago uzyskał Adam Woźniak
  9. M. marmottani w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Molorchus - Kurtek


avidal

Leave a Reply