Cryptocephalus violaceus – Zmróżka iwówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek czarny. Głowa i przedplecze granatowe lub ciemnozielone z metalicznym połyskiem. Wypukła, centralna część przedplecza oddzielona od nieco wypłaszczonych bocznych krawędzi trudno dostrzegalna, wąską bruzdką. Pokrywy niekiedy z fioletowym połyskiem w części nasadowej. Pokrywy nieregularnie punktowane, silnie błyszczące. Nogi i czułki całkowicie czarne z granatowozielonym połyskiem.

Austria 01.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko i sporadycznie obserwowana, miejscami bywa liczna
  2. Biotop. Łozowiska, murawy kserotermiczne, ciepłe zarośla. Gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach
  6. Pokarm. Liście wierzb; zwykle znajdowana na iwach
  7. Podobne. Liczne inne zmróżki o jednolicie granatowym lub ciemnozielonym ubarwieniu – przynajmniej niektóre z nich różnią się żółtym nadustkiem bądź żółtymi początkowymi członami czułków. Identyfikacje ułatwia znajomość rośliny żywicielskiej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.violaceus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply