Donacia semicuprea – Rzęsielnica mannówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ubarwienie wierzchu ciała zmienne (zwykle purpurowomiedziane), ale zawsze z metalicznym połyskiem. Pokrywy ściśle przylegające do siebie na całej długości, nieowłosione, pozbawione wyraźnych wcisków (wgnieceń); wierzchołki pokryw płasko ścięte. Tylne uda niewydłużone, bez zębowatego wyrostka (samica), lub z pojedynczym, słabo rozwiniętym i trudno dostrzegalnym wyrostkiem u samca; wyrostek ten może całkowicie zanikać.

D.semicuprea

Kruszów 03.05.2012

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi wód stojących
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne, żerują głównie na mannie wodnej, rzadziej na innych roślinach wodnych
  7. Podobne. Liczne inne rzęsielnice różniące się w zależności od gatunku min. wyraźnymi wciskami na pokrywach, kształtem wierzchołków pokryw, dłuższymi tylnymi udami, jak również dłuższymi zębowatymi wyrostkami na udach. Gatunki z rodzaju Plateumaris mają rozchylone na końcach pokrywy. Gatunki z rodzaju Donaciella różnią się owłosionymi pokrywami
  8. Uwagi. Oznaczenie profesor Lech Borowiec
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. D.semicuprea w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply