Leptinotarsa juncta – Grubostopka psiankówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, zwarte. Głowa i przedplecze pomarańczowe z czarnymi znaczeniami. Pokrywy z naprzemiennie białymi (lub kremowymi) i czarnymi pasami oraz z pojedynczym, pomarańczowo-brązowym pasem bocznym – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Szew pokryw pomarańczowo-brązowy. Nogi jednolicie pomarańczowo-brązowe.

Virginia – Fairfax 01.06.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Wschodnie stany USA, południowe krańce Kanady, północno-wschodnie regiony Meksyku
  2. Biotop. Ogrody, łąki, skraje lasów, ugory, zarośla, tereny uprawne i ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach psianek i miechunkach, rzadziej na innych psiankowatych
  7. Podobne. U Leptinotarsa decemlineata brak pomarańczowo-brązowego pasa na pokrywach, szew pokryw jest ciemniejszy, a stopy i kolana wyraźnie zaciemnione, Leptinotarsa undecimlineata różni się całkowicie czarnymi nogami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher James Bailey

Virginia – Lorton 13.06.2018 Fot. Judy Gallagher

Maryland – Derwood 22.06.2019 Fot. Judy Gallagher


Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply