Pachybrachis sinuatus – Uwalec pontyjski

Chrysomelidae – Stonkowate
Termofilna stonka z podrodziny Cryptocephalinae w żółto-czarnych barwach. Żółte plamy przy tylnej krawędzi przedplecza równoległe. Nogi w przeważającej mierze czarne.

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011

  1. Liczebność. Wciąż rzadki, choć znajduje się w ekspansji i powiększa swój zasięg coraz dalej na północ
  2. Biotop. Nagrzane zbocza i nasypy kolejowe, słoneczne łąki i skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie – jeszcze w 2011 roku liczny w rejonie widzewskich torowisk od południowej strony nasypów. W związku z modernizacją stacji Łódź- Widzew stanowisko to zostało utracone, a nowego nie znalazłem. Wycięto kilkaset wierzb (a także wiele starych topoli i lip) i przekopano teren wzdłuż torowisk. Dziś ta oaza z bardzo wieloma fantastycznymi gatunkami owadów to niemal pustynia
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują na wierzbach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Pachybrachis hieroglyphicus (gatunek z kolei ustępujący), który różni się min. jaśniejszymi nogami i nierównoległymi żółtymi plamami przy tylnej krawędzi przedplecza
  8. Uwagi. Gatunek oznaczył profesor Lech Borowiec, a także podał cechy diagnostyczne
  9. P.sinuatus w bazie BioMap
Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014

Leave a Reply