Promecosoma sallei

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czerwona lub czerwono-zielona. Przedplecze karminowo-czerwone. Pokrywy karminowo-czerwone – na każdej z nich opalizująco zielona lub zielono-niebieska, rozległa i szeroko rozlana plama z wyraźnym wcięciem przed połową długości pokryw.

Meksyk 19.06.2009 Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Zasięg. Endemit Meksyku
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, ogrody, przydroża z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała około ?
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines  i larwy fitofagiczne – brak danych o roślinach żywicielskich
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania. Rodzaj skupia 26 gatunków, z czego tylko 2 znaleziono poza Meksykiem – różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply