Coccinella undecimpunctata

Coccinellidae – Biedronkowate
Na czarnej głowie i na czarnym przedpleczu para jasnych plam. Pokrywy czerwone z 11-oma czarnymi plamami zwykle w żółtej, cienkiej obwódce, u niektórych osobników mogą się zlewać; plama stykająca się z tylną krawędzią przedplecza nachodzi na obie pokrywy.

C.undecimpunctata

Dania – Esbjerg 10.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Cocc. undecimpunctata

Dania – Esbjerg 10.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Lokalna, sporadycznie obserwowana; miejscami bywa bardzo liczna
  2. Biotop. Gatunek halofilny zasiedlający słonawiska i wybrzeża morskie. Rzadziej parki, zarośla i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Imago zimuje w ściółce albo pod korą drzew
  5. Lokalizacja. Dania, Niemcy. W Polsce na rozproszonych nielicznych stanowiskach
  6. Pokarm. Larwy i imagines drapieżne, żerują na mszycach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Maks Syratt
  9. C.undecimpunctata w bazie BioMap

Niemcy – Borkum 01.08.2012 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply