Dorytomus rufatus – Wierciotek wierzbiniak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi i niezbyt szeroki. Pokrywy i przedplecze mniej lub bardziej intesnywnie czerwonobrązowe, pokryte jasnymi łuskami.

Buczkowice 05.09.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.09.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.09.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.09.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łozowiska, polany, skraje lasów, parki, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żeruje na wierzbach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które odróżnić na fotografiach terenowych zwykle jest bardzo trudno, zwłaszcza jednolicie ubarwiona forma Dorytomus melanophthalmus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. D.rufatus w bazie BioMap

Rodzaj Dorytomus - Wierciotek (Topolnik)


avidal

Leave a Reply