Gymnetron rotundicolle

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, czarny, zakrzywiony do dołu. Przedplecze węższe od nasady pokryw, czarne. Pokrywy pokryte rzadkimi, lecz długimi szczecinkami. Pokrywy dwubarwne, czarne z brunatnoczerwonymi bokami i z wąskim pasem na tylnej połowie szwu pokryw. Golenie brunatnoczerwone, wyraźnie jaśniejsze od ud i stóp.

  1. Liczebność. W Polsce odnaleziony po raz pierwszy w 2018 roku. Prognozuje się znaczący wzrost liczebności wraz z kolejnymi sezonami
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, przydroża, tereny ruderalne, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 1.9-2.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Żeruje na przetacznikach (w Polsce przypuszczalnie na przetaczniku ożankowym) – szczegóły rozwoju larw pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. ubarwieniem pokryw i długością ich oszczecenia; najbardziej podobne gatunki w Polsce nie występują

avidal

Leave a Reply