Hypera postica – Ziołomirek lucernowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi i stosunkowo szeroki. Wierzchnia strona ciała brązowa z dwoma szerokimi ciemnymi, podłużnymi pasami na głowie i pokrywach, które zlewają się wzdłuż szwu pokryw i zanikają przed wierzchołkami pokryw. Na bokach pokryw mniej, lub bardziej wyraźne naprzemienne plamki z białych i czarnych łusek.

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, pola, ugory, przydroża i przytorza, skraje lasów, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.9-5.3 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski PK. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines i oligofagiczne larwy żerują na liściach lucerny i koniczyny oraz na innych roślinach z rodziny bobowatych
  7. Podobne. Bliźniaczo podobny, lecz bardzo rzadki Hypera fuscocinerea (syn. Hypera melancholica) jest większy i wizualnie smuklejszy – rozróżnienie tych dwóch gatunków wymaga doświadczenia i opatrzenia, tym bardziej, że zajmują tę samą niszę ekologiczną. Zaciemnienie wzdłuż szwu pokryw jest mniej rozległe u Hypera melesHypera miles
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.postica w bazie BioMap

Rodzaj Hypera - Ziołomirek


avidal

Leave a Reply