Leiosoma deflexum – Zaradnik zawilcowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, łukowato wygięty do dołu, ciemny. Przedplecze i pokrywy czarne (sporadycznie ciemnobrązowe), lśniące, grubo i głęboko punktowane. Uda i golenie czarne, stopy pomarańczowobrązowe; na wewnętrznej krawędzi ud niewielkie, ząbkowate wyrostki – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki pomarańczowobrązowe poza ciemniejszymi buławkami.

Francja – Cassel 08.04.2016 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 17.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 17.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko i sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Mokradła, podmokłe łąki, rowy melioracyjne, obrzeża leśnych i łąkowych strumieni, lasy łęgowe
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju
  6. Pokarm. Imagines żerują na jaskrach, zawilcach i knieci błotnej; larwy rozwijają się w korzeniach wymienionych roślin
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są bardzo podobne – u Leiosoma troglodytes (nie odnaleziony w Polsce) i Leiosoma oblongulum brak zębów na udach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. L.deflexum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply