Lixus fasciculatus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek zakrzywiony, gęsto punktowany. Głowa wydłużona, stożkowata. Pokrywy na końcach rozchylone, wyraźnie szersze od przedplecza, pokryte długim, lecz rzadkim owłosieniem. Czułki i nogi uderzająco smukłe.

Sine Wiry 20.06.2015 Identyfikacja profesor Marek Wanat

Sine Wiry 20.06.2015 Identyfikacja profesor Marek Wanat

Młoszowa 13.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 13.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 13.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 13.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Rzadka, obserwowana sporadycznie LC
  2. Siedlisko. Nasłonecznione brzegi lasów, murawy kserotermiczne, przydroża, rowy, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Małopolska; poza tym wykazywana z okolic Przemyśla
  6. Pokarm. Larwy żerują w łodygach bylic i wrotyczów, być może także innych roślin
  7. Podobne. Inne kulczanki (w Polsce jeszcze 15 gatunków), zwłaszcza przeciętnie mniejsza Lixus filiformis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn avidal
  9. L.fasciculatus w bazie BioMap

Rodzaj Lixus - Kulczanka


avidal

Leave a Reply