Magdalis ruficornis – Wałczyk rudorożek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo długi, lekko zakrzywiony ku dołowi, dłuższy u samicy. Oczy wypukłe. Ubarwienie ciała czarne. Przedplecze bardzo gęsto i grubo punktowane, z zauważalnym guzkowatym zgrubieniem za połową długości bocznej krawędzi. Na przednich udach brak zębowatych wyrostków. Czułki przynajmniej w części nasadowej żółto-brązowe; u większości osobników całkowicie żółto-brązowe.

Belgia 14.05.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2.4-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Larwy żerują na drzewach i krzewach z rodziny różowatych
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku ubarwieniem czułków, płaskimi oczami, czy obecnością zęba na przednim udzie – identyfikacja obarczona znacznym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. M.ruficornis w bazie BioMap

Rodzaj Magdalis - Wałczyk


avidal

Leave a Reply