Mogulones raphani

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, ciemny, silnie zakrzywiony ku dołowi. Ciało owalne, pękate. W przedniej części pokryw plamki z jasnych łusek, mniej lub bardziej wyraźne. Przednie uda z króki, zębowatym wyrostkiem.

Wrocław 10.06.2020 Fot. Bogdan Mazur

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne łąki, pobrzeża wód, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień/wrzesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach, a larwy w łodygach żywokostów
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Ceutorhynchini, w tym równiez żerujący na żywokoście Mogulones abbreviatus – jednak obecność jasnych plam na pokrywach znacząco ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bogdan Mazur
  9. M.raphani w bazie BioMap

Rodzaj Mogulones


avidal

Leave a Reply