Rhinoncus pericarpius – Gruboryjek szczawiak

Curculionidae – Rykowcowate
Ciało krępe, zwarte. Ryjek masywny, rozszerzony przy wierzchołku, skierowany do dołu. Wierzch ciała lub ciemnobrunatnoszary. Przedplecze gęsto punktowane. Przy nasadzie pokryw podłużna, jasnożółta plama otaczająca szew pokryw.

Niemcy – Altenahr 24.05.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Niemcy – Altenahr 24.05.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Bielsko-Biała 09.06.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 09.06.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity. liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, brzegi wód, wilgotne łąki, polany i ugory, przydroża i przytorza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.4 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska
  6. Pokarm. Żeruje na szczawiach – imagines zjadają liście, a larwy rozwijają się w łodygach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju różniących się min. brakiem, lub odmienną barwą i kształtem plamy przy szwie pokryw. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Grzegorz Gierlasiński
  9. R.pericarpius w bazie BioMap

Rodzaj Rhinoncus - Gruboryjek


avidal

Leave a Reply