Strophosoma faber – Zmiennik korzeniowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki, szeroki. Ubarwienie ciała szare, zmienne w odcieniach. Na przedpleczu mniej lub słabiej widoczne pionowe, ciemniejsze od tła smugi. Za scutellum brak ciemnej smugi.

S.faber

Łęgi Słubickie 25.08.2017 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, pola, pastwiska, miedze, ugory, przydroża, przytorza, tereny ruderalne, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5.2 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i młode pędy roślin zielnych, zwłaszcza z rodziny złożonych. Larwy żerują na korzeniach dzikich traw i zbóż
  7. Podobne. U Strophosoma capitatum i Strophosoma melanogrammum widoczna jest ciemna smuga za scutellum, a ich przedplecze jest mniej kontrastowe. Najbardziej podobny, bardzo rzadki Strophosoma fulvicorne różni się wielkością (jest przeciętnie mniejszy) a larwy żerują na wrzosach
  8. Uwagi. Znanym pasożytem larw jest Rondania fasciata
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek Adamski
  10. S.faber w bazie BioMap

Rodzaj Strophosoma - Zmiennik


avidal

Leave a Reply