Hyphydrus ovatus – Pepłoń jajowaty

Dytiscidae – Pływakowate
Ciało pękate, jajowate. Przedplecze i pokrywy rdzawobrązowe; przednie brzegi pokryw zwykle jaśniejsze od tła, żółtawe. Wierzch ciała samicy matowy, samca błyszczący. Może przebywać w długotrwałym zanurzeniu dzięki zapasom powietrza magazynowanym pod pokrywami oraz w pęcherzyku na wierzchołku odwłoka.

Austria – Styria 29.04.2022 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 29.04.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Rozmaite stacjonarne lub bardzo wolno płynące zbiorniki wodne, zwłaszcza z bogatą roślinnością przybrzeżną
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Od marca/kwietnia do października. Zimują imagines w zbiornikach wodnych. Larwa przepoczwarcza się na lądzie, w glebie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy polują na drobne bezkręgowce wodne
  7. Podobne. Dzięki pękatej budowie ciała, nikłym rozmiarom i rdzawemu ubarwieniu zalicza się do łatwych do rozpoznania reprezentantów rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. H.ovatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply