Anoplotrupes stercorosus – Żuk leśny

Geotrupidae – Gnojarzowate
Masywny, powolny chrząszcz o zwykle czarnych pokrywach z 7 rzędami rowków na każdej. Podstawa przedplecza obrzeżona na całej długości, a samo przedplecze wyraźnie punktowane. Tylna goleń z 2-ema poprzecznymi listewkami po zewnętrznej stronie.

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Barbarka 11.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Bieszczady 12.09.2006 Fot. Daria Domańska

  1. Status. Bardzo rozpowszechniony i liczny w całym kraju – najpospolitszy z rodziny
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane; jedyny reprezentant rodziny unikający pastwisk i innych terenów otwartych
  3. Wymiary. Długość ciała 16-24 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, kujawsko-pomorskie, Mazury, Bieszczady
  6. Pokarm. Martwa materia organiczna, odchody, sok wyciekający ze zranionych drzew, owocniki grzybów. Larwy koprofagiczne
  7. Podobne. U Trypocopris vernalis podstawa przedplecza jest obrzeżona tylko na środku, a pokrywy są gładkie. Gatunki z rodzaju Geotrupes mają ewidentnie słabiej punktowane przedplecze, a na tylnej golen 3 poprzeczne listewki; preferują tereny otwarte
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Daria Domańska Marek W.Kozłowski avidal
  9. A.stercorosus w bazie BioMap

Pojezierze Mrągowskie 08.04.2018 ♂ podążający za ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Geotrupidae

Las wiączyński 19.08.2018 Osobnik pożywiający się rozkładającym się grzybem

Las wiączyński 21.05.2013 Upaćkany błotem

Las wiączyński 21.05.2013 Upaćkany błotem


Film profesora Marka W.Kozłowskiego ukazujący zalotne zachowanie samca polegające na uporczywym podążaniu za samicą (ang. tandeming). Prawdopodobnie (nie było to chyba u tego gatunku badane), samica testuje wartość samca poprzez determinacje w dotrzymaniu jej kroku, kiedy wyszukuje miejsca na gniazdo. Pojezierze Mrągowskie, Mazury 03.06.2012.


avidal

2 thoughts on “Anoplotrupes stercorosus – Żuk leśny

Leave a Reply