Margarinotus bipustulatus

Histeridae – Gnilikowate
Ciało owalne, pękate. Przedplecze czarne i lśniące. Mniej więcej po środku czarnych pokryw skrzydłowych dwie duże, pomarańczowe plamy o nieregularnym kształcie charakterystycznym dla gatunku. Na pokrywach 3 pełnej długości bruzdki grzbietowe.

Austria 06.04.2021 Fot. gernotkunz

Łuków 19.03.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Dość pospolity
  2. Biotop. Otwarte tereny piaszczyste, łąki, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Drapieżny; chętnie poluje na larwy owadów saprofagicznych i koprofagicznych
  7. Podobne. Plamy na pokrywach maja stosunkowo charakterystyczny kształt, barwę i położenie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Ricosz
  9. M.bipustulatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply