Margarinotus purpurascens

Histeridae – Gnilikowate
Ciało owalne, pękate. Przedplecze czarne i lśniące. Na czarnych pokrywach dwie wiśniowe plamy o zmiennym kształcie i wielkości; na każdej z pokryw 4 pełne bruzdki grzbietowe.

Widzew 25.04.2011

Łódź – Widzew 25.04.2011

Widzew 25.04.2011

Łódź – Widzew 25.04.2011 Widoczne cztery kompletne bruzdki grzbietowe

  1. Status. Pospolity i zwykle liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne; często znajdowany w nawozie i butwiejącej roślinności
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drapieżny; chętnie poluje na larwy owadów saprofagicznych i koprofagicznych
  7. Podobne. Nieco rzadszy Margarinotus bipustulatus i krytycznie rzadki Hister illigeri, na pokrywach których znajdują się tylko po 3 bruzdki grzbietowe. Atholus bimaculatus łatwo odróżnić po dołkach w przednich kątach przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. M.purpurascens w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply