Korynetes caeruleus – Natrupek niebieski

Cleridae – Przekraskowate
Ubarwienie ciała metalicznie ciemnoniebieskie, rzadziej ciemnozielone. Przedplecze umiarkowanie gęsto punktowane. Czułki częściowo z 4-członową buławką – wszystkie jej człony mniej więcej tej samej długości.

Austria – Styria 24.06.2016 Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne oraz magazyny i inne pomieszczenia gospodarcze
  3. Wymiary. Długość ciała 3-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień; w pomieszczeniach cały rok
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Zarówno imagines jak i larwy polują na larwy i poczwarki owadów ksylofagicznych (zwłaszcza zasiedlających drzewa iglaste), w tym korników i kołatków; zjadają również ich jaja. W pomieszczeniach polują na larwy innych owadów, w tym skórników Dermestidae
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju, bliźniaczo podobny Korynetes ruficornis, u którego przedplecze jest gęściej punktowane, a czułki subtelnie inaczej ubarwione – jednak rozróżnienie tych gatunków zalicza się do bardzo trudnych. Na zdjęciu z Warszawy może znajdować się każdy z tych dwóch gatunków. U nieco podobnego Necrobia violacea czułki są całkowicie czarne, a ich człon wierzchołkowy silniej zgrubiały
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski gernotkunz
  9. K.cearuleus w bazie BioMap

Warszawa – Siekierki 13.05.2021 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

2 thoughts on “Korynetes caeruleus – Natrupek niebieski

  1. „Czułki częściowo czerwonopomarańczowe” – to akurat częściej u K. ruficornis. Z tego zdjęcia nie mam całkowitej pewności co do gatunku.

Leave a Reply