Opilo domesticus – Pasterek domowy

Cleridae – Przekraskowate
Ciało smukłe, spłaszczone, błyszczące, brązowo ubarwione, jasno owłosione. Głowa skierowana ku dołowi. Na pokrywach zwykle 3 pary żółtych, stosunkowo kontrastowych plam o zmiennym kształcie; punktowanie pokryw sięga do samych ich wierzchołków na całej szerokości – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi silnie owłosione, żółte z dwubarwnymi, żółtobrązowymi goleniami.

Grecja – Serifos 30.08.2017 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny DD
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody – gatunek podkorowy znajdowany pod korą i w próchnie drzew liściastych; w warunkach krajowych znajdowany najczęściej w drewnianych ścianach i elementach konstrukcyjnych opanowanych przez owady ksylofagiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni, a nawet w ciepłe dni zimowe; zimuje pod korą
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, chętnie polują na larwy chrząszczy ksylofagicznych, jednak pożerają właściwie wszystko, co się nawinie i ma odpowiednią wielkość; zwłaszcza larwy są bardzo żarłoczne
  7. Podobne. U Opilo mollis plamy na pokrywach są na ogół bardziej kontrastowe, a punktowanie sięga tylko do połowy długości pokryw (na całej ich szerokości)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. O.domesticus w bazie BioMap

avidal