Tarsostenus univittatus

Cleridae – Przekraskowate
Ciało wydłużone, czarne lub ciemnobrunatne. Przedplecze w tylnej części lekko przewężone. Nieco za połową długości pokryw znajdują się dwie kontrastowe, białe plamy – są one zwykle rozdzielone, ale sporadycznie zlewają się w przepaskę poprzeczną. Golenie i stopy rudobrązowe, jaśniejsze niz uda.

Austria 25.07.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Prawdopodobnie w Polsce nie występuje – brak wiarygodnych, współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Lasy
  3. Aktywność. Wiosna – jesień
  4. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce wykazany z Gdańska (stanowisko historyczne) i Katowic (przypuszczalnie osobnik zawleczony)
  6. Pokarm. Wyspecjalizowany drapieżnik polujący na larwy owadów ksylofagicznych żerujących w drewnie drzew liściastych – wymienia się przede wszystkim miazgowce z rodzaju Lyctus
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.univittatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply