Nanophyidae

Według alternatywnej systematyki wszystkie gatunki z rodziny Nanophyidae zostały wcielone do rodziny Brentidae skupiającej także pędrusie z dawnej rodziny Apionidae.
W Polsce 9 gatunków.

Nanophyes Nanophyes marmoratus