Nosodendron fasciculare – Skałubnik

Nosodendridae – Skałubnikowate
Ciało zwarte, lekko wypukłe, czarne, lub ciemnobrunatne. Na pokrywach 5 rzędów rudobrązowych pędzelków, przez co pokrywy sprawiają wrażenie plamkowanych; w każdym rzędzie znajduje się od 6 do 9 pędzelków.

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

  1. Liczebność. Występuje lokalnie. Zwykle obserwuje się skupiska liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu skałubników zgromadzonych przy źródle pokarmu
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, aleje, parki, ogrody; przebywa w wyciekach soku, w dziuplach, lub pod korą
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – późna jesien. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Występuje w całym kraju poza górami
  6. Pokarm. Soki wyciekające z ran na dolnych fragmentach pni drzew liściastych. Larwy odżywiają się grzybami porastającymi ociekająca sokiem korę oraz wg niektórych źródeł martwą materią organiczną i  – podobnie jak imagines – sokiem
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznym pędzelkom na pokrywach łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. N.fasciculare w bazie BioMap
Dziupla z wyciekiem soku - typowy habitat

Dziupla z wyciekiem soku – typowy habitat


avidal

Leave a Reply