Nosodendron fasciculare – Skałubnik

Nosodendridae – Skałubnikowate
Ciało zwarte, lekko wypukłe, czarne lub ciemnobrunatne. Na pokrywach 5 rzędów rudo-brązowych pędzelków, przez co pokrywy sprawiają wrażenie plamkowanych; w każdym rzędzie znajduje się od 6 do 9 pędzelków.

Austria 04.06.2016 Fot. gernotkunz

Austria 04.06.2016 Fot. gernotkunz

  1. Status. Występuje lokalnie. Zwykle obserwuje się skupiska liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu skałubników zgromadzonych przy źródle pokarmu. Występuje w całym kraju poza górami
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane, aleje, parki, ogrody; przebywa w wyciekach soku, w dziuplach, lub pod korą
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – późna jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – Ponidzie
  6. Pokarm. Soki wyciekające z ran na dolnych fragmentach pni drzew liściastych. Larwy odżywiają się grzybami porastającymi ociekająca sokiem korę oraz wg niektórych źródeł martwą materią organiczną i  – podobnie jak imagines – sokiem
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznym pędzelkom na pokrywach łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. N.fasciculare w bazie BioMap
Dziupla z wyciekiem soku - typowy habitat

Dziupla z wyciekiem soku – typowy habitat

Austria 04.06.2016 Larwa Fot. gernotkunz

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016


avidal

Leave a Reply