Omalisidae – Rozgniotkowate

Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone, smukłe. Głowa wyraźnie węższa od przedplecza. Czułki 11-członowe, u samic krótsze niż u samców. Samice nielotne, o skróconych pokrywach nie zakrywających odwłoka.
W Polsce tylko jeden gatunek.

Omalisus fontisbellaquaei - Rozgniotek skulicowiec

Leave a Reply