Phalacrus spp. – Pleszaki

Phalacridae – Pleszakowate
Ciało owalne, coć stosunkowo zwarte, silnie połyskujące, gładkie, czarne – z metalicznym połyskiem lub bez niego. Pokrywy silnie wypukłe; przy szwie pokryw na każdej z nich jeden rowek, słabo dostrzegalny na fotografiach terenowych – cecha diagnostyczna rodzaju. Człony buławki czułków luźno połączone; człon wierzchołkowy nie jest spłaszczony. W Polsce co najmniej 6 gatunków różniących się detalami trudnymi do analizy w terenie – w tym liczbą kolców na przednich goleniach.

Las żeromiński 09.05.2021

Las żeromiński 09.05.2021

Las żeromiński 09.05.2021

Las żeromiński 09.05.2021

 1. Liczebność. Rzadko obserwowane z uwagi na nikłe rozmiary, choć przynajmniej niektóre gatunki zaliczają się do pospolitych
 2. Biotop. Zwykle wilgotne siedliska chętnie an brzegach strumieni leśnych rowów melioracyjnych i rozlewisk; przesiadują na ogół na trawach i na roślinności nadwodnej
 3. Wymiary. Długość ciała 1.6-3.5 mm
 4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimują imagines
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Imagines i larwy odżywiają się zarodnikami grzybów z klasy workowców pasożytujących na trawach i turzycach; imagines zjadają również pyłek kwiatowy
 7. Podobne. U gatunków z rodzaju Olibrus na każdej z pokryw znajdują się dwa rowki przyszwowe. gatunki z rodzaju Stilbus są nieco jaśniejsze, a człony buławki ściśle przylegają do siebie
 8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
 9. Gatunki wykazane z Polski
 • Phalacrus caricis
 • Phalacrus championi
 • Phalacrus corruscus
 • Phalacrus fimetarius
 • Phalacrus grossus
 • Phalacrus substriatus

avidal

Leave a Reply