Aleochara intricata – Rydzenica

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, o łukowato profilowanych bocznych krawędziach, rozszerzające się ku tyłowi. Pokrywy silnie zredukowane, o płasko ściętych wierzchołkach, odsłaniające cały odwłok, ciemne; do tylnych brzegów pokryw dochodzą pomarańczowe, rozmyte plamy o nieostrych krawędziach ( czego akurat nie widać na załączonej fotce, w przeciwieństwie do obserwacji na żywo ). Nogi i czułki ciemnobrązowe.

Al.intricata

Łódź – Widzew 01.11.2018

  1. Liczebność. Pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, tereny ruderalne; przebywa zwykle w ściółce, w ekskrementach, na padlinie, w kompostownikach, na gnijących grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nie znalazłem informacji – przynajmniej niektóre inne rydzenice są pasożytami larw muchówek; być może tak jest i w tym przypadku
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju. Identyfikacja bywa niemożliwa na podstawie fotografii terenowych: zdjęcie może przedstawiać któryś z bliźniaczych gatunków
  8. A.intricata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply