Stenus biguttatus – Myśliczek dwuplamik

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało czarne, gęsto punktowane, pokryte krótkimi, lecz gęstymi srebrzystymi włoskami. Głowa relatywnie płaska. Przedplecze najszersze w połowie długości. Na pokrywach para niewielkich, żółtopomarańczowych, niemal okrągłych plam, które położone są bliżej szwu pokryw, niż brzegu pokryw. Nogi i czułki czarne.

Austria 01.05.2018 Fot. gernotkunz

Austria 01.05.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Piaszczyste i żwirowate brzegi wód, mokradła, tereny bagniste. Gatunek wybitnie higrofilny (wilgociolubny), naziemny; niechętnie wspina się na rośliny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; apogeum pojawu w czerwcu. Aktywny także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Skoczogonki, drobne owady we wszystkich stadiach rozwojowych i pajęczaki które łowi zmodyfikowaną w narząd chwytny wargą dolną
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki myśliczków z plamkami na pokrywach –  w tym Stenus bimaculatus (dwubarwne nogi), a przede wszystkim Stenus comma (głowa między oczami nie jest tak silnie wypłaszczona, plamy na pokrywach leżą po środku ich szerokości). Plamkowane pokrywy i czarne nogi posiadają również Stenus doderoiStenus longipes i Stenus kiesenwetteri – można je odróżnić m.in. po wielkości plam na pokrywach i ich położeniu względem szwu pokryw. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym ryzykiem błędu. Także Dianous coerulescens (mniejsze oczy, dwie szczecinki apikalne na odwłoku)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.biguttatus w bazie BioMap

Rodzaj Stenus - Myśliczek


avidal

Leave a Reply