Blaps mortisaga – Pokątnik złowieszczek

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało czarne, lekko błyszczące, owalne, drobno i płytko punktowane. Pokrywy zakończone zrośniętym, zakrzywionym ku dołowi, stosunkowo długim wyrostkiem zwanym mucro. Człony 4-6 czułków wyraźnie dłuższe, niż szersze. Nasadowy człon tylnych stóp zauważalnie dłuższy od długości członów 2 i 3 łącznie. Nielotny.

Milsk 14.04.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

Milsk 14.04.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

Milsk 14.04.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

Milsk 14.04.2017 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Występuje przypuszczalnie w całym kraju, ale na rozproszonych i nielicznych stanowiskach. Gatunek ustępujący EN
  2. Siedlisko. Znajdowany zwykle w piwnicach, szopach, magazynach i innych budynkach gospodarczych, oraz na cmentarzach, w związku z czym uznawany za gatunek synantropijny. W naturze zasiedla nory gryzoni i zajęczaków
  3. Wymiary. Długość ciała 20-31 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie. 4 osobniki zostały odnalezione pod drewnianą podłogą
  6. Pokarm. Martwa materia organiczna, ekskrementy – dotyczy larw i imagines
  7. Podobne. 3 pozostałe krajowe pokątniki: Blaps mucronata (krótszy wyrostek mucro, pierwszy człon tylnych stóp mniej więcej tej samej długości, co człony 2 i 3), Blaps lethifera (człony 4-6 czułków tak długie, jak szerokie), Blaps halophila (pierwszy człon tylnych stóp mniej więcej tej samej długości, co człony 2 i 3, oraz człony 4-6 czułków tak długie, jak szerokie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. B.mortisaga w bazie BioMap

Milsk 14.04.2017 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

3 thoughts on “Blaps mortisaga – Pokątnik złowieszczek

  1. Jeden jedyny egzemplarz jaki znalazłem, było to w centrum Szczecina, w starym magazynie materiałów budowlanych, gdzie pokątnik siedział pod wiadrem. Było to w okolicy magazynu z branży spożywczej.

Leave a Reply