Nalassus laevioctostriatus – Szczeliniak

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało owalne, czarne, brązowe lub czerwono-kasztanowe. Przedplecze najwęższe w przedniej części; wzdłuż bocznych krawędzi i przy tylnych kątach gładkie i lśniące, pozbawione mikrorzeźby. Pokrywy lekko wysklepione, wzdłużnie bruzdkowane. Czułki i nogi w barwie reszty ciała.

Niemcy – Drover Heide 13.06.2020 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Drover Heide 13.06.2020 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Drover Heide 13.06.2020 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. W Polsce nieliczny i sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, stare parki i ogrody, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Status bliźniaczego Nalassus dermestoiodes jest kontrowersyjny; w niektórych publikacjach traktowany jako autonomiczny gatunek, w innych jako synonim Nalassus laevioctostriatus. Różni się dostrzegalną mikrorzeźbą przy bocznych krawędziach i w tylnych kątach przedplecza, które przez to jest miejscowo mniej błyszczące i gładkie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. N. laevioctostriatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply