Trox scaber – Modzelatka

Trogidae – Modzelakowate
Ciało owalne, ciemne. Pokrywy z wyraźnymi, podłużnymi rzędami wyrostków; guzki w międzyrzędach relatywnie małe. Włoski na pokrywach w większości brązowe.

T.scaber

Łódź 23.07.2018 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Najliczniejszy z rodzaju; mimo to sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Znajdowany w dziuplach, w ptasich gniazdach (m.in. sów i innych ptaków drapieżnych, oraz bocianów), w skrzynkach lęgowych, na wysuszonej padlinie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Czas lotu. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się szczątkami organicznymi pochodzenia zwierzęcego – m.in. pożerają pióra, sierść i wysuszoną skórę padłych kręgowców
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się rzeźbą przedplecza i pokryw, oraz barwą włosków na pokrywach (żółte u drugiego stosunkowo licznego gatunku Trox sabulosus)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. T.scaber w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply