Trogossitidae

Zróżnicowane morfologicznie i behawioralnie. Ciało szerokie i spłaszczone u gatunków z podrodziny Peltinae, silnie wydłużone u gatunków z podrodziny Trogossitinae. Czułki 8-11 członowe. Imagines mycetofagiczne, lub entomofagiczne, drapieżne. Larwy saprofagiczne, lub drapieżne.
Z Polski wykazano 10 gatunków, z czego Calitys scabra nie był notowany od drugiej połowy XIX wieku.

Leave a Reply