Entomobrya corticalis – Pchlica podkorowa

Collembola
Należy do rodziny Entomobryidae. Ciało owalne, wydłużone, pokryte jasnymi szczecinkami. Ubarwienie żółto-białe z charakterystycznym fioletowo-czarnym deseniem przyjmującym kształt elipsy obrzeżającej śródplecze i przednie tergity (skończywszy na przedniej krawędzi tergitu 4-ego); widoczna również szeroka przepaska poprzeczna w tylnej części odwłoka.

e.corticalis

Kamienica Pomorska 27.07.2018

  1. Status. Pospolita, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki; przebywa głównie pod korą suchych drzew, zwłaszcza powalonych; saproksylofil
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, pierwotniaki i przypuszczalnie martwa materia organiczna
  7. Podobne. Charakterystyczna

avidal

Leave a Reply