Lasiopogon cinctus – Raptorek gorsetowy

Asilidae – Łowikowate
Niewielki łowik z podrodziny Stichopogoninae. Odwłok czarny, lecz tylne krawędzie tergitów jasno opylone. Wzgórek twarzowy dobrze rozwinięty, widoczny z ujęcia z boku, Górne, wewnętrzne krawędzie oczu wyraźnie bardziej oddalone od siebie od dolnych, wewnętrznych krawędzi oczu – inaczej rzecz ujmując: przestrzeń między oczami wyraźnie większa, szersza w górnej połowie twarzy. Nogi czarne.

Las żeromiński 17.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

L cinctus

Las wiączyński 31.05.2015

L.cinctus

Las wiączyński 09.05.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce; chętnie łowi drobne motyle. Larwy są drapieżnikami zasiedlającymi głównie gleby piaszczyste
  7. Podobne. Przede wszystkim Cyrtopogon lateralis, u którego dolne i górne wewnętrzne krawędzie oczu oddalone są na taką samą odległość, a samce mają białe tergity 2 i 3
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk avidal

Łódź – BRUS 21.04.2020

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Nieporęt 30.05.2021 2021 Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply