Lasiopogon cinctus

Asilidae – Łowikowate
Niewielki łowik z podrodziny Stichopogoninae. Odwłok czarny, lecz tylne krawędzie tergitów jasno opylone. Wzgórek twarzowy dobrze rozwinięty, widoczny z ujęcia z boku, Górne, wewnętrzne krawędzie oczu wyraźnie bardziej oddalone od siebie od dolnych, wewnętrznych krawędzi oczu – inaczej rzecz ujmując: przestrzeń między oczami wyraźnie większa, szersza w górnej połowie twarzy. Nogi czarne.

L cinctus

Las wiączyński 31.05.2015

L.cinctus

Las wiączyński 09.05.2015

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady; chętnie łowi drobne motyle. Larwy są drapieżnikami zasiedlającymi głównie gleby piaszczyste
  7. Podobne. Przede wszystkim Cyrtopogon lateralis, u którego dolne i górne wewnętrzne krawędzie oczu oddalone są na taką samą odległość, a samce mają białe tergity 2 i 3

Łódź – BRUS 21.04.2020

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Leave a Reply