Neomochtherus geniculatus

Asilidae – Łowikowate
Tergity matowe, z wyraźnymi i długimi szczecinami na tylnych krawędziach. Szczeciny tułowiowe przed szwem tułowiowym słabo rozwinięte. Szczeciny na potylicy, za oczami, krótkie i proste. Twarz jasno opylona, bez lśniącej plamy między oczami. Uda czarne, lecz kolana mogą być pomarańczowożółte. Golenie pomarańczowożółte, czarne w części apikalnej.

Staw Parzydło 20.07.2013

Staw Parzydło 20.07.2013 ♀

Staw Parzydło 20.07.2013

Staw Parzydło 20.07.2013 ♀

Staw Parzydło 20.07.2013 Samica

Staw Parzydło 20.07.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne prześwietlenia, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drapieżny, chętnie łowi muchówki Syrphidae i Therevidae
  7. Podobne. U Neomochtherus pallipes uda są żółte. U Philonicus albiceps golenie czarne. Gatunki z rodzajów Machimus, Tolmerus , Dysmachus i Eutolmus mają dobrze rozwinięte szczeciny tułowiowe przed szwem tułowiowym. U gatunków z rodzaju Neoitamus szczeciny na potylicy są dłuższe i wygięte łukowato w stronę głowy. Podobnie ubarwiony Rhadiurgus variabilis charakteryzuje się posiadaniem błyszczącej plamy między oczami

Leave a Reply