Anthrax anthrax

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa i tułów czarne. Białe pasemko z łusek przy wierzchołku tarczki. Odwłok czarno owłosiony, jasne włoski tylko na bokach 1 tergitu. Na tergitach plamki ze srebrnych łusek. Skrzydła szeroko zaciemnione, tylko część wierzchołkowa przezroczysta; komórka dyskoidalna M2 w całości zaciemniona.

A.anthrax.

Las wiączyński 29.07.2018

A.anthrax

Las wiączyński 29.07.2018

A.anthrax

Lubin 30.005.2019 Niektóre osobniki, zwłaszcza świeżo wypoczwarczone, pozbawione są zaciemnienia skrzydeł – jednak biała plamka apikalne na scutellum jednoznacznie wskazuje  gatunek Fot. Meadowlark

Jemiołów 13.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie, głównie na południu kraju
  2. Biotop. Słabo porośnięte roślinnością tereny piaszczyste – zwłaszcza murawy kserotermiczne, oraz skaliste, wapienne i lessowe zbocza; także lasy, w których chętnie patroluje stosy ściętych pni
  3. Wymiary. Długość ciała 7-13 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, dolnośląskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy pasożytuja w gniazdach miesierek, min. z rodzaju Osmia i Chalicodoma. Larwa pożera larwę gospodarza
  7. Podobne. U Anthrax varia i Anthrax aethiops (w Polsce nie występuje) skrzydła są zaciemnione na mniejszej powierzchni; komórka dyskoidalna M2 jest częściowo przezroczysta
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są MeadowlarkRyszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku


Meadowlark udokumentowała moment wypoczwarczenia – u świeżego osobnika cechy diagnostyczne ( w tym plamkowanie skrzydeł ) są niewyraźne, przez co mieliśmy trochę kłopotu z identyfikacją.

Anthrax.

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

Anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

A.anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

A anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

2 thoughts on “Anthrax anthrax

  1. Drobna uwaga co do samego tekstu: w opisie przepoczwarzenia przed „…cechy diagnostyczne…” niepotrzebnie jest słowo „nie”.

Dodaj komentarz