Anthrax anthrax – Czart smolisty*

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa i tułów czarne. Białe pasemko z łusek przy wierzchołku tarczki. Odwłok czarno owłosiony, jasne włoski tylko na bokach 1 tergitu. Na tergitach plamki ze srebrnych łusek. Skrzydła szeroko zaciemnione, tylko część wierzchołkowa przezroczysta; komórka dyskoidalna M2 w całości zaciemniona.

A.anthrax.

Las wiączyński 29.07.2018

A.anthrax

Las wiączyński 29.07.2018

A.anthrax

Lubin 30.005.2019 Niektóre osobniki, zwłaszcza świeżo wypoczwarczone, pozbawione są zaciemnienia skrzydeł – jednak biała plamka apikalne na scutellum jednoznacznie wskazuje gatunek Fot. Meadowlark

Łódzko Ogród Botaniczny 02.06.2021

Jemiołów 13.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Słabo porośnięte roślinnością tereny piaszczyste – zwłaszcza murawy kserotermiczne, oraz skaliste, wapienne i lessowe zbocza; także lasy, w których chętnie patroluje stosy ściętych pni
 3. Wymiary. Długość ciała 7-13 mm
 4. Aktywność. Maj/czerwiec i lipiec
 5. Lokalizacja. Lubuskie, dolnośląskie, łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Larwy pasożytują w gniazdach miesierek, m.in. z rodzaju Osmia i Chalicodoma. Larwa pożera larwę gospodarza
 7. Podobne. U Anthrax varia i Anthrax aethiops (w Polsce nie występuje) skrzydła są zaciemnione na mniejszej powierzchni; komórka dyskoidalna M2 jest częściowo przezroczysta
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Meadowlark Ryszard Orzechowski avidal
 9. Więcej o gatunku
 10. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa


Meadowlark udokumentowała moment wypoczwarczenia – u świeżego osobnika cechy diagnostyczne (w tym plamkowanie skrzydeł) bywają niewyraźne, przez co mieliśmy trochę kłopotu z identyfikacją.

Anthrax.

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

Anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

A.anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark

A anthrax

Lubin 2018 Fot. Meadowlark


Kolejna fotorelacja Meadowlark – wypoczwarczenie z gniazda Megachile centuncularis lub Megachile versicolor.

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Kluczowy moment Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Fot. Meadowlark

Lubin 24.06.2020 Szczęśliwy finał transformacji Fot. Meadowlarkavidal

2 thoughts on “Anthrax anthrax – Czart smolisty*

 1. Drobna uwaga co do samego tekstu: w opisie przepoczwarzenia przed „…cechy diagnostyczne…” niepotrzebnie jest słowo „nie”.

Leave a Reply