Bombylella atra – Bujanka czarna

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa czarna, twarz biało owłosiona; białe włoski także na potylicy. Oczy samicy rozdzielone szeroki ,a  samca bardzo wąskim czołem. Tułów pokryty czarnymi włoskami z domieszką krótkich białych włosków, zwłaszcza na śródpleczu. Tułów czarny z długimi, czarnymi włoskami na bokach tergitów oraz kępkami z jasnych włosków na tergitach 2-5 (niektóre kępki mogą zanikać, zwłaszcza u wytartych osobników – szczególnie często brak bocznych kępek na tergicie 3); kępki środkowe mniejsze od bocznych. Pokładełko brunatnożółto owłosione, uzbrojone w kolce. Nogi czarne. Czułki bardzo gęsto, szczotkowato owłosione. Skrzydła z wyraźnym przyciemnieniem w części nasadowej (w tym komórki R i M) oraz wzdłuż fragmentu przedniego brzegu.

Lubelskie 05.06.2021 Fot. Michał Gałan

Wilga 06.06.2021 Fot. Michał Rosiński

Wilga 25.05.2023 Fot. Michał Rosiński

Lubelskie 05.06.2021 Fot. Michał Gałan

  1. Status. Zdecydowanie rzadka, lokalna
  2. Siedlisko. Suche tereny otwarte, chętnie o wapiennym podłożu, w tym murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm, zależna w znacznej mierze od wielkości gatunku żywicielskiego
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami żądłówek; szczegóły dotyczące konkretnych gatunków żywicielskich nie są mi znane
  7. Podobne. W Polsce brak podobnego gatunku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Rosiński Michał Gałan Monika Pastrykiewicz
Bombylella

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Samica oblatująca rozchodniki Fot. Monika Pastrykiewicz

Bombylella.

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz

B.atra

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz

B atra

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz


avidal

4 thoughts on “Bombylella atra – Bujanka czarna

Leave a Reply