Bombylella atra – Bujanka czarna

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa czarna, twarz biało owłosiona; białe włoski także na potylicy. Oczy samicy rozdzielone szeroki ,a  samca bardzo wąskim czołem. Tułów pokryty czarnymi włoskami z domieszką krótkich białych włosków, zwłaszcza na śródpleczu. Tułów czarny z długimi, czarnymi włoskami na bokach tergitów oraz kępkami z jasnych włosków na tergitach 2-5 (niektóre kępki mogą zanikać, zwłaszcza u wytartych osobników – szczególnie często brak bocznych kępek na tergicie 3); kępki środkowe mniejsze od bocznych. Pokładełko brunatnożółto owłosione, uzbrojone w kolce. Nogi czarne. Czułki bardzo gęsto, szczotkowato owłosione. Skrzydła z wyraźnym przyciemnieniem w części nasadowej (w tym komórki R i M) oraz wzdłuż fragmentu przedniego brzegu.

Lubelskie 05.06.2021 Fot. Michał Gałan

Wilga 06.06.2021 Fot. Michał Rosiński

Lubelskie 05.06.2021 Fot. Michał Gałan

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Suche tereny otwarte, chętnie o wapiennym podłożu, w tym murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm, zależna w znacznej mierze od wielkości gatunku żywicielskiego
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami żądłówek; szczegóły dotyczące konkretnych gatunków żywicielskich nie są mi znane
  7. Podobne. W Polsce brak podobnego gatunku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Rosiński Michał Gałan Monika Pastrykiewicz
Bombylella

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Samica oblatująca rozchodniki Fot. Monika Pastrykiewicz

Bombylella.

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz

B.atra

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz

B atra

Kamieniołom Gogolin 17.06.2019 Fot. Monika Pastrykiewicz


avidal

4 thoughts on “Bombylella atra – Bujanka czarna

Leave a Reply